David agius

Hidma B'Lealta' ... Dejjem ghas-Servizz tieghek


contact   www.pn.org.mt  
 


Profile

David Agius is a Member of the Maltese Parliament elected from the 11th district for the third consequitive time (Election 2003 – 2008 - 2013). He is the Shadow Minister for Local Councils, Oppositions’s Whip and Group Secretary. He is a member of the House Business Committee.

David is also Vice President of EUCDW (European Union of Christian Democrat Workers).

In 2001 he was elected in the Attard Local Council.

David Agius was born on the 18th of November 1968 and  he works at Malta Freeport. David married his wife Debbie, nee Spiteri, on the 4th of May 1996 and today they have two daughters Davinia and Desiree. They live at Attard.

David studied Economics and Management at the University of Malta.

Since 1991 he presented and produced various programmes on Radio 101, Net TV, UTV and Smash TV.


David Agius, Deputat fuq h’Attard, Mosta, Hal-Balzan u l-Imdina flimkien ma’ Haz-Zebbug, Rabat, Mgarr, Mtarfa u had-Dingli. Shadow Minister ghall-Kunsilli Lokali, Whip tal-Oppozizjoni u Segretarju tal-Grupp Parlamentari, twieled fit-18 ta' Novembru 1968.

Illum hu Membru tal-Kumitat tal-Kamra tal-Parlament u vici President tal-Haddiema Demokristjani fil-PPE.

Fl-1996, David Agius kien elett membru fil-Kumitat Ezekuttiv tal-Partit Nazzjonalista.

Serva bhalat President tal-SDM u tal-Kunsill Studenti Liceo Superjuri.

Hu ipprezenta diversi programmi fuq Radio 101, NET TV, UTV u Smash TV.

Fl-2001, David Agius kien elett fil-Kunsill Lokali ta' H'Attard. Hu studja l-Ekonomija u l-Management fl-Universita' ta' Malta. Mizzewweg lil Debbie nee Spiteri u ghandhom zewg t’itfal, Davinia u Desiree.
Jekk tixtieq tiltaqa' mad-Deputat Nazzjonalista u Whip tal- grupp parlamentari David Agius, inti mitlub taghmel kuntatt mieghu ghal appuntament.
David Agius huwa Deputat fuq is-7 distrett (Zebbug, Dingli, Rabat, Mgarr u Mtarfa) u l-11-il distrett (Attard, Balzan, Mosta u Mdina).
Jekk b’xi mod tixtieq tghin lil David Agius jekk joghgbok ikkuntattjah fuq in-numri ta' hawn fuq. Kull ghajnuna tkun apprezzata.

m: 79423101 t: 21417507 e: david.agius@gov.mt