Aktar ħidma B'Lealta .. Dejjem għas servizz tieghek

Member of the Maltese Parliament and the Opposition's Whip. Shadow Minister for Local Councils, Youths and Sports.

Youths and Sports

David believes that Sports is a life style. Sports is a way of living. Sports should be an integral part of our culture.

Local Councils

David believes that Local Councils should be given the necessary support to cater for the basic needs of the residents in our localities. We should aim to increase the financial budget of our Local Councils and ensure that in due time more responsibilities are handed over to our Local Councils.

Member of the Maltese Parliament and the Opposition's Whip

David believes that the Opposition are being a constructive, strong and energetic.

Since the opening of the current legislature the Opposition have presented nothing less than 45 motions and private members bills.

As Opposition Whip David have witnessed the majority of this Labour Government reduced from 9 members to 5 members.


SOLUZZJONI PROPOSTA MILL-OPPOŻIZZJONI GĦALL-KWISTJONI DWAR ĊAQLIQ TAT-TFAL MINN NURSERY GĦAL OĦRA.

Talba biex il-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet Soċjali jiddiskuti l-proposta tal-Oppożizzjoni.

F'isem l-Oppożizzjoni, għadni kemm tlabt b'ittra lill-Onor. Anthony Agius Decelis, Chairman tal-Kumitat tal-Parlament għall-Affarijiet Soċjali, biex ilaqqa' dan il-Kumitat ħalli jiddiskuti proposta li qed nagħmel f'isem l-Oppożizzjoni biex tissolva l-kwistjoni dwar ċaqliq ta' tfal minn nursery sportiva għal oħra.

Din hi kwistjoni li hi kurrenti ħafna u tolqot lill-eluf ta' tfal li jitħarrġu fin-nurseries sportivi, lill-ġenituri tagħhom u lill-għaqdiet sportivi.

Żgur kulħadd jixtieq iġib 'il quddiem l-aħjar interess tat-tfal tagħna u tal-ġenituri tagħhom, kif ukoll is-servizz tant utli li l-għaqdiet sportivi qed jagħtu fl-iżvilupp b'saħħtu tat-tfal u tas-soċjetà tagħna. It-tfal għandhom ikunu trattati bid-dinjità li tixirqilhom, waqt li huma, il-ġenituri tagħhom u l-għaqdiet sportivi għandhom ikunu sħab fl-iżvilupp san tat-tfal u tal-qasam sportiv tagħna.

Għalhekk, għandha tinstab soluzzjoni għas-sistema kif inhi s'issa li qanqlet kwistjoni dwar it-tfal li jkunu f'nurseries u li jkunu jridu jimxu għal waħda oħra. Dawn qed jispiċċaw imblukkati b'mod li jimblokka wkoll il-futur u l-iżvilupp tagħhom.

F'isem l-Oppożizzjoni, qed nipproponi sistema li biha, meta tinqala' xi kwistjoni dwar ċaqliq ta' tfal minn nursery għal oħra, ikun hemm komunikazzjoni miftuħa dwar biex isir attentat ħalli tinstab soluzzjoni fl-assoċjazzjoni nnifisha.

Fejn dan ma jseħħx, għandu jitwaqqaf Bord għall-Appelli tal-Isport (Sports Appeals Board) magħmul minn sportivi ta' portata u esperjenza li janalizzaw is-sitwazzjoni u jiddeċiedu dwar il-każ, ħalli l-każ ikun solvut u ma jibqax imblukkat. Qed nipproponi li dan il-Bord ikun kompost minn tlieta min-nies li jkollhom il-poter isejħu xhieda, jinvestigaw fuq il-post u jaħtru esperti fil-qasam.

Qed nitlob li l-Kumitat Parlemantari jiddiskuti din il-proposta tal-Oppożizzjoni ħalli jkunu jistgħu jissejħu rappreżentati u nies involuti f'dan il-qasam kbir – fosthom ġenituri, nurseries infushom, l-MFA jew l-assoċjazzjonijiet sportivi u nies oħrajn relatati – biex jagħtuna l-expertise tagħhom aħna u nagħmlu diskussjoni dettaljata biex naslu għal soluzzjonijiet xierqa għall-ġid tat-tfal tagħna.

Il-Kumitat Parlamentari jkun jista' jeżamina s-sitwazzjoni preżenti, l-effetti soċjali u fuq is-saħħa tat-tfal, u kif il-proposta tal-Oppożizzjoni tista' taħdem bl-aħjar mod biex tiżblokka din il-kwistjoni.

David Agius
Kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Isport ​
10.11.2016